pac
 
pac                
Presentatie pac De PAC en het SPW pac De raad van beheer pac De PAC in cijfers pac Historisch overzicht van de evolutie
pac
FR - NL - UK - D
pac
pac
PAC port autonome de charleroi
Réseau wallon des voies naiguables
objectifs/moyens/missions
zones portuaires
liste des concessionnaires
centre logistique de Charleroi
Adresses utiles
médias
actualités
divers
PAC
pac
pac DE AUTONOME HAVEN VAN CHARLEROI
De raad van beheer

pac ROL

De vereniging wordt geleid door een raad van beheer die bestaat uit een voorzitter die door de Minister van Openbare werken onder de representatieve personaliteiten van de regio Charleroi wordt aangesteld en uit veertien leden, die door de vennoten worden benoemd.

De mandaten worden verdeeld over:

  • het Waalse Gewest;
  • de provincie Henegouwen;
  • de stad Charleroi;
  • IGRETEC.

De Raad heeft de macht om alle handelingen van bestuur en van inrichting van de autonome Haven uit te voeren. Hij spreekt zich uit over alle vragen betreffende de werkzaamheden van de haven, de uitrusting ervan en het gebruik ervan. Hij kent de concessies en de vergunningen toe. Hij koopt en verkoopt, huurt en verhuurt de roerende en onroerende goederen.

De controle van de vereniging ter uitvoering van de wetgeving betreffende de controle van bepaalde instellingen van openbaar nut wordt uitgeoefend door de tussenkomst van twee commissarissen van de Waalse regering.

pac SAMENSTELLING

pac
PAC
pac pac pac