pac
 
pac    
Polyvalentie en moderniteit pac Tabel van de retributies en tolgelden
pac
FR - NL - UK - D
pac
pac
PAC port autonome de charleroi
Réseau wallon des voies naiguables
objectifs/moyens/missions
zones portuaires
liste des concessionnaires
centre logistique de Charleroi
Adresses utiles
médias
actualités
divers
PAC
pac
pac DOELSTELLINGEN / MIDDELEN / TAKEN / TARIF
Autonome Haven van Charleroi: Polyvalentie en moderniteit

De duurzame, realistische en concrete mobiliteit is het thema dat heel in het bijzonder de bestuurders van onze haven ter harte gaat. De multimodaliteit van het gebied en de toenemende interesse van de ondernemingswereld voor de waterwegen zijn even zoveel troeven die dagelijks worden gevaloriseerd. Het riviertransport krijgt immers algemene bijval wegens zijn verschillende voordelen die opslagbesparing, lagere kosten, het eerbiedigen van het milieu en de volkomen betrouwbaarheid omvatten.

pac Talrijke mogelijkheden

De PAC kan aanspraak maken op het beheer van 460 ha terreinen langs 30 km waterweg verdeeld over de Samber en de toegang van het Kanaal Charleroi-Brussel, waarvan momenteel 70% door meer dan 80 ondernemingen wordt uitgebaat. Ze genieten er van kwaliteitsvolle sites tegen een aantrekkelijke prijs. De installatie van de Inox –pool in Charleroi vervolledigt het beeld van een organisatie voor economische ontwikkeling die haar logistiek centrum, dat ontplooid is rond een trimodaal platform uitmuntend wenst uit te bouwen.

pac Zijn rol

De autonome haven van Charleroi werd gecreëerd door de wet van 12 februari 1971, maar officieel geïnstalleerd op 29 juni 1971. Het is een vereniging van de overheid die de Waalse Regio, de intercommunale vereniging Igretec, de stad Charleroi en de Provincie Henegouwen omvat.

De PAC heeft als wezenlijke opdrachten :

  1. de economische en industriële capaciteiten van de regio van Charleroi door de promotie van het vervoer via het water valoriseren;
  2. het belangrijke patrimonium beheren dat door de Staat werd gecreëerd langs de Samber en het kanaal van Charleroi naar Brussel, in verband met de aanpassing aan de grote afmetingen van deze bevaarbare wegen ;
  3. de bestaande installaties aanvullen, nieuwe infrastructuren creëren en op een verstandige wijze hun exploitaties organiseren;
  4. de terreinen waarover de PAC het beheer heeft, toestaan aan de gebruikers van de Haven.
pac Zijn middelen

Om zijn taken te vullen, kan de Haven genieten van de hulp van de technische diensten van het Ministerie van Uitrusting en Transport (MET) en van het Ministerie van Financiën (Comité van Aankoop van Onroerende Goederen).

Teneinde zijn doelstellingen na te streven, beschikt de haven over verschillende hulpbronnen :

  1. de rechten en de retributies die door de gebruikers worden betaald;
  2. de subsidies van de overheid;
  3. de bevoegdheden om leningen uit te schrijven.
pac Drie wezenlijke economische functies

Een industriële functie

Het mogelijk maken voor de verwerkende industrieën in het havengebied om de levering van hun grondstoffen aan te nemen en om hun afgewerkte producten te transporteren in de beste voorwaarden.

Een commerciële functie

De producten in de haven ontvangen, opslaan en verkopen. De ondernemingen die van de waterweg zijn verwijderd, evenals de economie van de regio in het algemeen, genieten in ruime mate van de verdeling van deze producten vanaf de handelaar of van de magazijnbeheerders die verstandig in het havengebied zijn geïnstalleerd.

Een regionale functie

De bevoorrading van het gebied van Charleroi evenals de uitvoer van zijn plaatselijke producten bevorderen. De aantrekkingszone van de PAC kan prat gaan op een zekere omvang aangezien zijn installaties zich uitstrekken langs niet minder dan 30 km waterwegen, die met het achterland worden verbonden door moderne wegen- en spoorwegnetten.

pac Zijn actieplan

De investeringen van de Haven betreffen voornamelijk de weg- en spoorwegaansluitingen, de installaties voor water, motorkracht en afwatering... Daarentegen wordt de uitrusting qua werktuigen aan de zorgen van de gebruiker overgelaten, die de uitrusting ontwerpt in functie van de criteria die het best aan de specifieke eisen van zijn activiteit en zijn handel beantwoorden.

 

pac
PAC
pac pac pac