pac
pac
FR - NL - UK - D
pac
pac
PAC port autonome de charleroi
Réseau wallon des voies naiguables
objectifs/moyens/missions
zones portuaires
liste des concessionnaires
centre logistique de Charleroi
Adresses utiles
médias
actualités
divers
PAC
pac
pac HET WAALSE NETWERK VAN DE BEVAARBARE WATERWEGEN
Zones van de Waalse autonome havens

Het Waalse riviernetwerk is buitengewoon, zowel door zijn dichtheid als door zijn kwaliteit. Reken 4 autonome havens en net zoveel openbare structuren met als taak de ondernemingen die geen toegang hebben tot de waterwegen, er toegang toe te geven door voor hen industriële en commerciële zones met haveninfrastructuren in te richten en uit te rusten.

Het beheer van de PAC strekt zich uit tot:

  • het kanaal Charleroi-Brussel: vanaf de monding te Marchienne tot Luttre;
  • op de Samber: vanaf Landelies tot Farciennes (provinciegrens).

 

plan accès

 

pac
PAC
pac pac pac